12/02/2011 - 09:36

Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 11-2 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 cho lãnh đạo MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim và Nguyễn Văn Pha giới thiệu nội dung Thông tri của MTTQ Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 và hướng dẫn cụ thể quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiến hành đồng bộ sáu nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà trọng tâm là nắm chắc công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải thực hiện tốt từng bước của Quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ thời gian quy định cho từng công việc. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phải xây dựng tiến độ các công việc thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo kế hoạch chi tiết, đồng bộ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội để hoàn thành tốt công tác Mặt trận trong cuộc bầu cử.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha, ngay sau Hội nghị tập huấn về công tác bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử. Đối với những địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập các tổ chức phục trách bầu cử ở địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm 2011, để đảm bảo cuộc bầu cử thành công thì vai trò của MTTQ là rất quan trọng, vì vậy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn.

Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị, ngay sau Hội nghị, MTTQ các tỉnh cần triển khai ngay công tác tập huấn về các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, cần quán triệt cho MTTQ các cấp nắm chắc và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, MTTQ các cấp cần chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên để xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau bầu cử. Cần chú trọng công tác kiểm tra và thực hiện thường xuyên từng khâu, từng phần việc, tránh tình trạng đến giờ chót mới phát hiện các sai sót...

NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết