29/03/2018 - 07:25

Hội nghị góp ý Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

(CT)- Sáng 28-3, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tham gia góp ý Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, chủ trì hội nghị. Bí thư và Phó Bí thư 11 tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ đến dự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, dự thảo Đề án gồm 5 phần: Mở đầu; thực trạng đội ngũ CB và công tác CB; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2030; đánh giá tác động khi thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị. Đề án đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó, tập trung 2 trọng tâm và 5 đột phá. Hai trọng tâm là: Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ CB dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung xây dựng đội ngũ CB cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và tăng cường kiểm tra giám sát.

Đối với các góp ý tại hội nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sẽ tiếp thu, sử dụng và bổ sung vào hoàn thiện dự thảo Đề án để báo cáo Bộ Chính trị, trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xem xét, quyết định.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG DUNG
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG DUNG

* Chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (NQTW6 khóa XII) và lấy ý kiến góp ý Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo BTV Thành ủy Cần Thơ, thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, thời gian qua, BTV Thành ủy chỉ đạo tổ chức quán triệt nghị quyết sâu rộng đến CB, đảng viên (ĐV); đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; chỉ đạo tập thể cấp ủy, người đứng đầu xây dựng kế hoạch và CB, ĐV ký cam kết thực hiện. BTV Thành ủy chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác tự phê bình và phê bình, qua đó, có 3 tập thể và 47 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đã xử lý kỷ luật. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 41 CB vi phạm Quy định số 03-QĐ/TU của BTV Thành ủy về trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; xóa tên khỏi danh sách ĐV 225 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 102 trường hợp và khai trừ 18 trường hợp…

Về việc thực hiện NQTW6 khóa XII, BTV Thành ủy chỉ đạo xây dựng 3 đề án về tinh gọn tổ chức bộ máy; chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thống nhất 5/9 quận, huyện thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQVN quận, huyện; chỉ đạo 9/9 quận, huyện thực hiện bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện và 18/85 xã, phường thị trấn thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; định hướng kiện toàn 107 đơn vị và giải thể 6 đơn vị sự nghiệp. BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tinh giản và cắt giảm 2.700 biên chế, đạt 89,85% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, BTV Thành ủy và bí thư cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy thảo luận, góp ý Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ CB các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả TP Cần Thơ đã đạt được; đồng thời, ghi nhận những góp ý tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Bộ Chính trị, trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết