21/05/2020 - 09:52

Hỏi - Đáp về Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp 

Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ phối hợp thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN tại Chuyên mục Hỏi - Đáp về Chính sách BHTN của Báo Cần Thơ. Chuyên mục xuất hiện cách tuần vào thứ Năm, từ 26-3 đến tháng 12-2020.

Nhân viên Trung tâm DVVL thành phố sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn NLĐ thực hiện thủ tục hưởng TCTN.

Hỗ trợ người lao động (NLĐ) bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) do đại dịch COVID - 19

Anh Nguyễn Hoàng Nam, nhân viên Công ty X, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ, hỏi: Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Công ty sẽ tạm ngưng hoạt động và giải quyết cho tôi cùng một số nhân viên khác nghỉ việc từ ngày 1-6-2020. Tôi đã hưởng TCTN lần thứ nhất năm 2018 và được bảo lưu 2 tháng đóng BHTN. Nếu tính đến 1-6-2020 thì tôi có tổng thời gian tham gia BHTN 8 tháng. Tôi được biết, một trong các điều kiện được hưởng TCTN là NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo luật định. Như vậy, đối với NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN, Nhà nước có biện pháp gì để hỗ trợ trong giai đoạn dịch bệnh này? Điều kiện hỗ trợ, hồ sơ, trình tự và thủ tục thế nào?

Trung tâm DVVL thành phố thông tin đến anh Nguyễn Hoàng Nam cụ thể như sau:

- Biện pháp hỗ trợ đối với NLĐ:

Theo quy định tại Mục 4 Phần II Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9- 4-2020 của Chính phủ quy định về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN; NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy tình hình thực tế diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6-2020.

- Điều kiện NLĐ được hỗ trợ:

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN được hỗ trợ kinh phí khi đủ các điều kiện sau:

1. Có giao kết HĐLĐ hoặc HĐLV trước thời điểm 1-4-2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV khoảng thời gian từ 1-4-2020 đến hết 15-6-2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN theo quy định.

3. Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục:

Tại Điều 6 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN được quy định như sau:

1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm Quyết định này.

2. UBND cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện.

3. UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong 2 ngày làm việc.

4. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 3 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong quá trình theo dõi, tìm hiểu chính sách BHTN, quý độc giả có nhu cầu được tư vấn, vui lòng gửi thông tin về địa chỉ e-mail: ttdvvl@cantho.gov.vn hoặc qua điện thoại số: (0292) 3838399; Facebook/Zalo: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CẦN THƠ.    

Bài, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết