02/12/2009 - 08:02

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiều đóng góp thiết thực vào thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới đất nước

* Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ IV
* Trao Quốc tịch Việt Nam cho ông Menras André Marcel

Sáng 1-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (6/12/1989 - 6/12/2009) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tròn 20 tuổi; biểu dương những thành tích, cống hiến to lớn và bước trưởng thành, tiến bộ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời gian qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, với tôn chỉ, mục đích cao đẹp, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tiềm năng to lớn của cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 20 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng phát triển, xây dựng được hệ thống tổ chức rộng khắp với hơn 2,5 triệu hội viên sinh hoạt trong gần 16 vạn tổ chức cơ sở Hội. Hội luôn coi trọng giáo dục, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực chăm lo bồi dưỡng hội viên nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước không ngừng phát triển...

Tổng Bí thư nêu rõ: Để giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong việc tập hợp đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Cựu chiến binh đóng góp thiết thực và có hiệu quả vào sự nghiệp chung, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với cựu chiến binh và công tác cựu chiến binh, tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội, đánh giá đúng thành tích, ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ, nội dung và hình thức hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tăng cường lãnh đạo, giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên về lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp hội đoàn kết, vận động cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức Hội ở các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội góp sức xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện có kết quả các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội và nhân dân, phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí; chống âm mưu “diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”.

Các cấp hội cần tiếp tục động viên mạnh mẽ hơn nữa phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo nhanh và vững chắc, đưa phong trào đi vào từng vùng, miền, từng đối tượng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, cựu chiến binh là người dân tộc thiểu số, thương binh, bệnh binh; đồng thời động viên cựu chiến binh làm giàu hợp pháp, củng cố và xây dựng câu lạc bộ doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh... Hội cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư lưu ý các cấp hội phải thường xuyên chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, tạo nên sự vững vàng và thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cựu chiến binh.

* Chiều 1-12, hơn 400 đại biểu cựu chiến binh tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tham dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ IV do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Đến dự và phát biểu với Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng các cựu chiến binh tiên tiến xuất sắc về dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ IV và mong muốn tấm gương sáng của các cựu chiến binh sẽ có sức lan tỏa, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân học tập và noi theo.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Phong trào thi đua yêu nước của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã khơi dậy tiềm năng to lớn về mọi mặt của cựu chiến binh, những anh “Bộ đội Cụ Hồ” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến đấu, nay lại tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, vai trò gương mẫu, nghị lực vượt khó, ý chí chiến đấu và tinh thần năng động sáng tạo của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

* Người bạn Pháp thủy chung suốt gần 40 năm qua của nhân dân Việt Nam, ông Menras André Marcel đã chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Hồ Cương Quyết. Quyết định số 1761 của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đã được trao tặng cho ông Menras André Marcel trong một buổi lễ trang trọng tại Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, chiều 1-12. Phát biểu trong buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Chúng ta dành những tình cảm đặc biệt cho Menras André Marcel vì ông đã dành cho chúng ta những tình cảm đặc biệt, đã sát cánh cùng Việt Nam trong những thời kỳ khó khăn nhất, Chủ tịch nước nói: Sức mạnh đoàn kết của những người bạn quốc tế, theo Chủ tịch nước, là một phần quan trọng của thắng lợi Việt Nam trước những thế lực xâm lăng.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết