21/01/2018 - 16:58

Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Hoạt động Công đoàn phải coi cơ sở là trọng tâm 

Sáng 21-1, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại - Lần thứ nhất. Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tuyên dương 70 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự Hội nghị Tuyên dương và chia vui với 70 gương mặt Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Cùng dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế là đối tác của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành, 70 gương mặt Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu, đông đảo cán bộ công đoàn và đoàn viên tiên tiến.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa cho các Chủ tịch Công đoàn cơ sở có thành tích đặc biệt xuất sắc.  Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa cho các Chủ tịch Công đoàn cơ sở có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những bước đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, hướng mạnh về cơ sở, tập trung thực hiện các chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm tốt công tác cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước thành các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, phù hợp với thực tiễn đất nước và tình hình quan hệ lao động của Việt Nam, như: “Năm vì lợi ích đoàn viên”, Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận kết quả nổi bật của các cấp Công đoàn Việt Nam thời gian qua trong việc thực hiện ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua triển khai thực hiện tốt công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, 70 Chủ tịch Công đoàn cơ sở được tuyên dương là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ Công đoàn Việt Nam đã và đang đồng hành cùng đội ngũ công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân và toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Chủ tịch nước, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mang lại nhiều cơ hội to lớn, đồng thời đặt ra những thách thức mới. Từ thực tế này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên Công đoàn là hết sức cấp thiết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn cần tập trung xác định rõ hơn nhiệm vụ từng cấp Công đoàn, hướng mạnh hoạt động về cơ sở; phải coi cơ sở là trọng tâm, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động. Công đoàn các cấp phải tập trung nguồn lực, hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là hoạt động thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc. Cùng với đó phải chú trọng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan truyền thông đại chúng để tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối thoại và thương lượng tập thể trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở, nhất là Chủ tịch Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tới yêu cầu phải tiếp tục quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại theo hướng nâng cao số lượng và chất lượng thỏa ước; đẩy mạnh phát triển thỏa ước ngành, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý và triển khai rộng thỏa ước nhóm doanh nghiệp; phủ rộng phạm vi đối thoại tại doanh nghiệp, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động đối thoại, làm cho hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên, nền nếp ở doanh nghiệp, góp phần thực chất vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Người sử dụng lao động cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để khích lệ, động viên người lao động làm việc hăng say, nâng cao năng suất, chất lượng; đồng thời thực hiện tốt các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động vì sự ổn định của quan hệ lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

ĐỨC DŨNG - ĐỖ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết