04/05/2008 - 10:19

Hoàn thành Dự án Nhà ga hành khách T2- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vào cuối năm 2010

(TTXVN)- Tại Công văn số 653/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sử dụng tối đa thiết kế kỹ thuật của Dự án Nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất và điều chỉnh để Nhà ga hành khách T2 phù hợp với các điều kiện địa hình, địa chất, địa chấn, khí hậu, thủy văn của khu vực và phù hợp với vai trò là nhà ga hàng không quốc tế của Thủ đô.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án được thực hiện theo phương án tổng mặt bằng do Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Kinh phí giải phóng mặt bằng được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước (không tính trong khoản vay của Cụm cảng Hàng không miền Bắc).

Thủ tướng Chính phủ cho phép Cụm cảng Hàng không miền Bắc chỉ định đơn vị tư vấn và đơn vị thi công thực hiện di dời các công trình do đơn vị quản lý để bảo đảm việc chuẩn bị mặt bằng thi công kịp thời theo tiến độ của dự án.

Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu cho các gói thầu thuộc dự án; việc chỉ định thầu thực hiện thông qua kết quả đàm phán trực tiếp. Đồng thời, cho phép áp dụng loại hợp đồng được điều chỉnh giá đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp và cung cấp thiết bị. Bộ Giao thông Vận tải quyết định việc điều chỉnh giá, đảm bảo hợp lý và đúng quy định hiện hành.

Thủ tướng lưu ý chủ đầu tư đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công trên cơ sở nghiên cứu khả thi (F/S) được duyệt (bao gồm thiết kế sơ bộ, phương án kiến trúc và khái toán tổng mức đầu tư). Nhà thầu triển khai thi công ngay khi tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế phần kết cấu móng.

Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai bảo đảm tuyệt đối an toàn trong tổ chức thi công, không để xảy ra thất thoát lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, hoàn thành dự án vào cuối năm 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương hoàn thành phương án kiến trúc của nhà ga và tiến độ chi tiết của toàn dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ bài viết