18/05/2022 - 19:17

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng ÐBSCL tiếp cận vốn

(CT) - Ngày 18-5, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp Trung tâm nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo “Tiếp cận nguồn vốn không thế chấp tài sản: Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vùng ÐBSCL”. Hội thảo thu hút hơn 70 đại biểu đến từ các tổ chức, ngân hàng, DNNVV trong và ngoài vùng ÐBSCL.

Qua kết quả khảo sát thực tế của BSA và USAID tại các DNNVV vùng ÐBSCL về nhu cầu tín dụng dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có trên 73% doanh nghiệp chưa tiếp cận được nguồn tín dụng từ các ngân hàng thương mại, bởi khả năng quản trị tài chính của doanh nghiệp chưa đáp ứng các yêu cầu cho vay của ngân hàng; nhiều doanh nghiệp chưa minh bạch báo cáo, sổ sách về tài chính và chỉ khi có nhu cầu vay vốn thì mới cập nhật số liệu; nhiều doanh nghiệp không còn đủ tài sản thế chấp khi cần mở rộng hoạt động kinh doanh; các tài sản thế chấp chủ yếu là bất động sản, nhưng giá trị thấp...

Ðể giải quyết bài toán tín dụng cho DNNVV tại vùng ÐBSCL, tại hội thảo, đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp và các chuyên gia về tài chính của USAID đã chia sẻ nhiều giải pháp hỗ trợ DNNVV xác định nguồn, sản phẩm tài chính phù hợp với điều kiện và nhu cầu của doanh nghiệp; tư vấn doanh nghiệp xây dựng phương án kinh doanh, chuẩn hóa số liệu tài chính và tái cơ cấu hoạt động tài chính phù hợp với điều kiện hiện có; triển khai chương trình kết nối các nguồn tài chính mới, phù hợp năng lực kinh doanh của các DNNVV…

MỸ HOA

Chia sẻ bài viết