21/03/2024 - 10:24

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trễ hẹn do phức tạp, cần xin ý kiến 

Sau khi Quyết định về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự do Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ ban hành có hiệu lực, bà Cao Thị Út (ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ). Tháng 9-2023, bà Út nộp hồ sơ (HS) và được công chức Bộ phận Một cửa UBND huyện Cờ Đỏ tiếp nhận, giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết.

Bà Út trình bày sự việc với phóng viên.

Nhắc đến tiến độ giải quyết HS đăng ký QSDĐ của mình, bà Út ngao ngán: “Từ ngày 6-1-2024 đến nay, tôi đến Bộ phận Một cửa UBND huyện Cờ Đỏ trên 10 lần để hỏi HS tôi đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quyết định của tòa án khi nào được giải quyết thì nhận được câu trả lời duy nhất là đang xin ý kiến và không biết đến bao lâu. Tôi yêu cầu chính quyền và ngành chức năng địa phương sớm xem xét, giải quyết HS của tôi theo quy định”.

Trước năm 1975, cha bà Út là ông Cao Côi có khai hoang phần đất diện tích 3.800m2. Đến năm 1991, ông Côi có đơn xin đăng ký QSDĐ tại UBND huyện Ô Môn (cũ). Trong quá trình sử dụng, hiện nay, gia đình bà Út đang quản lý, sử dụng diện tích 691,9m2. Năm 2023, gia đình bà Út phát sinh tranh chấp tài sản thừa kế đối với phần đất này. Vụ việc được Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ thụ lý. Theo Công văn số 1340/UBND-TNMT ngày 17-8-2023 của UBND huyện Cờ Đỏ về việc phúc đáp Công văn 76/2023/TA ngày 31-7-2023 của Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ, với nội dung: Qua xem xét HS, căn cứ các quy định pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ có ý kiến như sau: đất có nguồn gốc của địa chủ Huyện Khải. Khoảng năm 1950, ông Huyện Khải chết, ông Cao Côi (người làm thuê) tiếp tục quản lý, sử dụng. Đến năm 1990, ông Cao Côi kê khai HS địa chính, thửa đất số 264, diện tích 3.800m2, tờ bản đồ số 01, tọa lạc ấp Thới Hòa, xã Thới Đông (nay thuộc ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ). Ngày 13-4-1991, ông Cao Côi có đơn xin đăng ký QSDĐ thửa 264, diện tích 3.800m2 theo quy định và thể hiện HS địa chính (đơn đăng ký, HS xét duyệt, sổ đăng ký ruộng đất) cho thấy thửa đất 264 đã hoàn thành thủ tục và được UBND huyện Ô Môn cũ cấp giấy chứng nhận cho ông Cao Côi, số giấy 170. Nhưng qua trích lục HS lưu, cũng như các giấy tờ liên quan mà gia đình ông Cao Hùng, bà Cao Thị Út cung cấp thì không có giấy chứng nhận QSDĐ số 170 để chứng minh.

Theo kết quả đo đạc chính quy tại thị trấn Cờ Đỏ, phần đất thực tế thửa 264 do bà Cao Thị Út kê khai chủ sử dụng, thuộc thửa 143, tờ bản đồ số 17 có diện tích 691,9m². Từ những nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến phúc đáp: Thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ, phần diện tích 691,9m2 đất do bà Cao Thị Út kê khai chủ sử dụng nằm ngoài quy hoạch Dự án, thuộc đất ở tự cải tạo. Theo Quyết định 4467/QĐ-UBND ngày 30-12-2022 của UBND thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cờ Đỏ, vị trí đất bà Út kê khai (đang sử dụng, tranh chấp) phù hợp quy hoạch là đất ở đô thị, nên đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận theo quy định. Sau đó, vụ việc được Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ giải quyết bằng quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 48/2023/QĐST-DS ngày 28-8-2023, có nội dung: Công nhận cho bà Út được quyền sử dụng diện tích 267,5m2, thửa đất số 1431, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ số 170 cấp ngày 13-4-1991 do ông Côi đứng tên để điều chỉnh lại giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Út đứng tên. Bà Út tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký QSDĐ theo quy định.

Bà Út cho biết: “Khoảng tháng 9-2023, tôi nộp HS xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích 267,5m2, theo quyết định của tòa án. HS của tôi đã được công chức Bộ phận Một cửa tiếp nhận, nhưng đến nay, tôi vẫn chưa nhận được kết quả”.

Xoay quanh việc giải quyết HS của bà Út trễ hẹn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cờ Đỏ cho biết có tiếp nhận HS đề nghị thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ số 170 do UBND huyện Ô Môn cũ cấp, ông Cao Côi đứng tên chủ sử dụng; cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Út. Do tính chất HS phức tạp, cần phải xin ý kiến hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, nên tiến độ giải quyết HS cần thêm thời gian để làm rõ các nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực đất đai. Khi có văn bản hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ tham mưu lãnh đạo UBND huyện thực hiện HS đúng theo quy định.

HS xin đăng ký QSDĐ của bà Út bị ách tắc, kéo dài trong nhiều tháng, dẫn đến việc bà bức xúc, khiếu nại nhiều nơi. Thiết nghĩ, chính quyền và ngành chức năng địa phương cần sớm có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết