30/09/2009 - 16:08

Hiệp thương cử 355 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII

* Ông Huỳnh Đảm tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII

Chiều 29-9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VII đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới gồm 355 vị (tăng 35 vị so với khóa VI).

Trong đó, 203 vị là các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các thành phần kinh tế, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài, chiếm 57%, tăng 8% so với khóa VI.

Có 180 người ngoài Đảng chiếm 50,7%, 29 người là chuyên gia các lĩnh vực, chiếm 8,2%, 72 nữ chiếm 20,2%, 93 người dân tộc thiểu số chiếm 26,2%, 59 chức sắc, tín đồ tôn giáo chiếm 16,6%. Về trình độ, có 292 người có trình độ đại học và sau đại học chiếm 82,2%; có 5 Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động.

* Chiều tối 29-9, Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

Ông Huỳnh Đảm tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII; Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

7 Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII bao gồm:

Ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Trần Hoàng Thám, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Bùi Thị Thanh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Hoàng Xuân Xính, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Cư Hòa Vần, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII gồm 58 vị, tăng 11,2% so với khóa VI. Trong đó đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương là 18 vị, chiếm 31%. Cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế là 24 vị, chiếm 41,2%. Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tại địa phương là 16 vị, chiếm 27,6%.

QUỲNH HOA - BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết