22/03/2009 - 08:21

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn

Sáng 21-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập ngành (26/3/1988 - 26/3/2009).

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Đỗ Tất Ngọc đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả hoạt động của toàn ngành trong hơn 20 năm qua. Đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số tỉnh cũng báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ trong việc cho vay hộ sản xuất và cho vay qua tổ để phục vụ phát triển kinh tế miền núi phía Bắc, thu mua nông sản hàng hóa xuất khẩu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; mô hình huy động vốn ở thành phố chuyển về cho vay tại vùng nông thôn của Hà Nội...

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh huy động vốn để đầu tư đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế, trước hết và chủ yếu cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt trong năm 2008, trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, ngân hàng đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong chấp hành các chính sách, giải pháp của Chính phủ, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chính sách ngăn chặn suy giảm và giữ vững tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh những cố gắng và kết quả đã đạt được, đứng trước khó khăn, thách thức do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cần phấn đấu nhiều hơn nữa, phải khắc phục những hạn chế về quy mô, nguồn vốn, xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, tổ chức bộ máy để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Cần đánh giá toàn diện chặng đường hơn 20 năm phát triển của mình để khẳng định những mặt mạnh đã làm được và thấy hết những khó khăn, yếu kém, hạn chế để khắc phục, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và quyết định của Chính phủ liên quan đến ba lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Về nhiệm vụ và giải pháp năm 2009, Tổng Bí thư gợi ý ngành cần có các giải pháp thật cụ thể để thực hiện từng nhiệm vụ đã đề ra cho có hiệu quả thiết thực. Đối tượng phục vụ chủ yếu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chính là nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Do vậy, nhiệm vụ chính trị của ngành không gì khác hơn là góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện tốt nhất Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo hướng đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; tăng cường hỗ trợ nông dân sản xuất nông sản hàng hóa; tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi và khuyến khích các ngân hàng, định chế tài chính cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng phải góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) nhằm thực hiện các biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang tác động đến chúng ta để chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế; phòng ngừa lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Ngành cũng cần chú trọng quan tâm đến công tác đào tạo, bố trí cán bộ, đặc biệt là những vùng xa xôi, hẻo lánh và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ ngân hàng còn phải làm tốt công tác dân vận “dân vận càng tốt thì hiệu quả công tác ngân hàng càng cao”, phải có tinh thần luôn đi sát với nông dân, đồng cam cộng khổ với nông dân và sẵn sàng vì người nông dân mà phục vụ...

LÊ VĂN HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết