20/05/2014 - 22:23

Hãy đoàn kết chung sức, chung lòng vì Tổ quốc

* LINH MỤC PHAN ĐÌNH SƠN
(Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết