13/07/2018 - 07:41

Đồng chí Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ:

Hãy bình tĩnh và làm chủ chính mình khi sử dụng thông tin mạng 

Sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Các cuộc tấn công mạng có chủ đích không chỉ có thể phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà còn chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu lớn,  phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội. Việc lợi dụng không gian mạng của các thế lực thù địch để cấu kết, lôi kéo, ăn cắp thông tin… làm tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ngày càng diễn biến phức tạp.

Vì vậy việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng là phù hợp trong tình hình hiện nay. Luật An ninh mạng là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng; xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh. Luật sẽ có tác dụng xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, như: sử dụng không gian mạng tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lôi kéo… chống Nhà nước; các hành vi xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phân biệt đối xử về giới, chủng tộc; các hành vi phát tán thông tin gây hại cho tổ chức, cá nhân, như: thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội… các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội, như: sử dụng không gian mạng để hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người… Luật An ninh mạng cũng nhằm bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khi hệ thống thông tin bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại. Luật này cũng nhằm phòng, chống tấn công mạng.

Theo tôi, Luật An ninh mạng nhằm góp phần bảo vệ con người và xây dựng đất nước phát triển. Vì vậy những người sử dụng mạng xã hội phải hết sức bình tĩnh và làm chủ chính mình; khai thác và sử dụng mạng thành thạo đồng nghĩa với phải có quan điểm rõ ràng, nhận biết đúng sai để bình luận đúng; đề cao cảnh giác khi bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh bị lợi dụng truyền bá những thông tin sai sự thật; làm phương hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc, cũng như xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Tôi cũng kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh tích cực góp phần cùng các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân hiểu và thực hiện đúng Luật An ninh mạng.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết