15/07/2020 - 21:29

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Hạn chế và khắc phục tình trạng hành chính hóa trong các hoạt động dân vận 

(CT) - Ngày 15-7-2020, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QÐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; sơ kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp theo Kết luận 114 của Ban Bí thư và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, liên quan đến đời sống nhân dân kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị liên quan đến công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” hiệu quả, thiết thực và kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình dân vận khéo, mô hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gần dân, sát dân, hạn chế và khắc phục tình trạng hành chính hóa trong các hoạt động…

Trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa Quyết định 290-QÐ/TW thành quy chế công tác dân vận của địa phương, đơn vị và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQVN, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác dân vận, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân. Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” hệ thống dân vận các cấp đã xây dựng được 9.720 điển hình “Dân vận khéo”...

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết