17/09/2009 - 08:51

Góp ý xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về dịch vụ công nghệ thông tin

Ngày 16-9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật công nghệ thông tin về dịch vụ công nghệ thông tin. Theo dự kiến trong tháng 10-2009, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương để hoàn chỉnh dự thảo.

Dự thảo Nghị định được xây dựng gồm 7 chương, 30 điều với những nội dung cụ thể: Quy định chung; Quản lý hoạt động và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Biện pháp đảm bảo phát triển dịch vụ công nghệ thông tin; Quản lý nhà nước về dịch vụ công nghệ thông tin; Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm và Điều khoản thi hành. Các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin được quy định trong dự thảo Nghị định gồm 13 nhóm loại hình dịch vụ. Trong đó, 5 nhóm dịch vụ khi đăng ký hoạt động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, đó là: các dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; các dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin; các dịch vụ an toàn bảo mật thông tin; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ thông tin số và các dịch vụ nội dung thông tin số.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nêu ý kiến khi cung cấp các dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin không nên đưa ra điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn. Vì việc yêu cầu chứng chỉ hành nghề tư vấn công nghệ thông tin sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tuyển chọn nhân lực, đặc biệt là khi mời các chuyên gia nước ngoài về tư vấn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng không nên tách biệt giữa việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp.

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết