12/09/2012 - 09:47

Góp ý dự thảo Đề án quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Sáng 11-9, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo Đề án. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: mục tiêu của Đề án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thay mặt cử tri đánh giá, thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, tăng cường trách nhiệm của những người này trước Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng và cử tri cả nước nói chung. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần tham mưu cho Đảng, Nhà nước đánh giá chính xác, hiệu quả hơn năng lực trình độ của người giữ chức vụ quyền hạn, kịp thời đưa ra khỏi hàng ngũ những người không đủ đức, đủ tài, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

Việc xây dựng Đề án quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn nhằm tham mưu, giúp Quốc hội, Hội đồng nhân dân tìm ra các giải pháp khắc phục những điểm hạn chế, bất cập trong quy trình bỏ phiếu tín nhiệm, góp phần thực hiện quy định của Hiến pháp và luật về bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Đề án cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trong đó giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Quy chế về việc bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, ngay sau khi được phân công nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương thành lập Tổ Biên tập, trực tiếp giúp việc xây dựng Đề án. Tổ Biên tập đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên, các cơ quan, tổ chức liên quan để xây dựng dự thảo Đề án trình Ban Chỉ đạo cho ý kiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, cởi mở về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Dự thảo Đề án quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, chặt chẽ, thận trọng, có cơ sở pháp lý; đồng thời, ngăn ngừa việc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để gây khó khăn cho việc thực hiện công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến về các nội dung như: Đối tượng được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm; Thẩm quyền lấy phiếu tín nhiệm; Tiêu chí đánh giá, thể hiện sự tín nhiệm; Thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; Quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm... Những ý kiến đóng góp tại phiên họp sẽ được Ban Chỉ đạo tiếp thu, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và dự kiến sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 vào cuối năm 2012...

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết