10/11/2020 - 19:39

Góp ý “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030” 

(CT) - Ngày 10-11, tại TP Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp Tổ chức phi chính phủ Socodevi (Canada) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về báo cáo “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2030”. Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống chủ trì hội thảo với sự tham gia của các sở, ngành hữu quan, Liên minh HTX, HTX các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống chủ trì và phát biểu tại hội thảo.

Theo Bộ KH&ĐT, ước tính đến 31-12-2020 cả nước có 119.248 tổ hợp tác, tăng 12,4% so với cuối năm 2011; có 26.112 HTX, tăng 40% so với cuối năm 2011. Giai đoạn 2011-2020, số lượng HTX tăng bình quân là 3,83%/năm. Ước đến cuối năm 2020, tổ chức HTX thu hút 6,1 triệu thành viên, giảm gần 2 triệu thành viên so với năm 2011. Số lượng thành viên HTX giảm do sự sắp xếp lại của các HTX để hoạt động phù hợp hơn với các quy định mới của Luật HTX 2012. Bên cạnh những thành tựu nhất định, khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế khi phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nhiều HTX có quy mô nhỏ, phân tán, phát triển không đồng đều giữa các vùng miền. Tốc độ tăng trưởng còn thấp, tỷ lệ đóng góp vào GDP chưa đáp ứng yêu cầu; chưa xây dựng được nhiều mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn, việc chuyển đổi từ HTX kiểu cũ sang HTX kiểu mới còn chậm...

Dự thảo báo cáo “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030” đặt ra mục tiêu tổng quát là: “Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Qua tham vấn ý kiến, các địa phương trong vùng ĐBSCL thống nhất cao với các nội dung của dự thảo Chiến lược. Đồng thời đề nghị Bộ KH&ĐT tập trung phân tích những cơ hội, thách thức liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế thế giới, tình trạng thiếu hụt lao động trong nông nghiệp, xu hướng già hóa dân số… Nhiều ý kiến đề xuất cần quan tâm đến việc hỗ trợ HTX phát triển kết cấu hạ tầng, tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi, bố trí nguồn kinh phí đào tạo cho đội ngũ quản lý, quản trị HTX…

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống cho biết: Cùng với việc lấy ý kiến cho “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030”, Bộ KH&ĐT đang chuẩn bị phối hợp với các bộ, ngành tổng kết 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 nhằm tiến tới bổ sung, chỉnh sửa Luật HTX cho phù hợp với tình hình mới. Bộ sẽ ghi nhận các ý kiến đóng góp tại hội thảo để hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược trước khi trình Chính phủ thông qua và đi vào triển khai để đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển theo đúng định hướng, hiệu quả và bền vững.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết