07/07/2018 - 16:31

Gỡ khó cho các dự án ở Khu đô thị Nam Cần Thơ 

Qua giám sát về tình hình triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, do Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ thực hiện, cho thấy: Bên cạnh những lợi ích mà các dự án mang lại cho đời sống người dân, sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương, vẫn còn những hạn chế trong quá trình thực hiện dự án. Thực tế đòi hỏi cần có giải pháp để gỡ khó cho các dự án này.

Các đại biểu Ban Đô thị HĐND thành phố khảo sát thực tế tiến độ các dự án khu đô thị, khu dân cư ở Khu đô thị Nam Cần Thơ vừa qua. 

Đảm bảo tiến độ các dự án

Nằm trong chuỗi hoạt động giám sát tình hình triển khai các dự án khu đô thị và khu dân cư tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, tuần qua, Ban Đô thị của HĐND TP Cần Thơ giám sát trực tiếp với chủ đầu tư về tiến độ thực hiện 3 dự án: Khu dân cư lô số 6, Khu dân cư Hưng Thạnh lô số 5C, Khu đô thị mới lô số 5B, do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư. 

Theo Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan, dự án Khu dân cư lô số 6 có diện tích 75ha; chia làm 2 giai đoạn đầu tư: giai đoạn 1 là 37ha và giai đoạn 2 là 38ha. Dự án với mục tiêu đầu tư xây dựng một khu đô thị đồng bộ có hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình dịch vụ khác phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt. Khái toán tổng mức đầu tư dự án hơn 877,9 tỉ đồng; thời gian thực hiện dự án: bắt đầu từ năm 2005 và kết thúc năm 2019. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được 49ha; giai đoạn 1 đã đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng. Dự án này có phần diện tích dành cho xây dựng nhà ở xã hội và đến nay chung cư nhà ở thu nhập thấp diện tích 8.842m2 (diện tích sàn 11.446m2) cũng đã đưa vào sử dụng, tổng mức đầu tư hơn 69,7 tỉ đồng.

Dự án Khu dân cư Hưng Thạnh lô số 5C có diện tích 36,57ha; với mục tiêu đầu tư xây dựng một khu đô thị đồng bộ về cơ sở hạ tầng (hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội), kết hợp với khai thác các công trình thương mại- dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của quận Cái Răng. Khái toán tổng mức đầu tư dự án hơn 463,4 tỉ đồng; thời gian thực hiện dự án: bắt đầu từ năm 2016 và kết thúc năm 2019. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 27,95ha; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc… tương đương diện tích 212.493/365.740m2. Dự án này dành 28.963m2 cho xây dựng nhà ở xã hội , đến nay chung cư nhà ở thu nhập thấp chưa đầu tư xây dựng...

Còn Khu đô thị mới lô số 5B có diện tích 11,8ha, khái toán tổng mức đầu tư hơn 140 tỉ đồng. Dự án mới triển khai thực hiện gần đây và giải phóng mặt bằng được 2,9%.

Ông Hà Hữu Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan, cho biết: Thời gian qua, chủ đầu tư đã nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành thành phố và địa phương trong việc đầu tư thực hiện các dự án. Tuy nhiên, tình hình giải phóng mặt bằng các dự án đang gặp khó, các hộ dân còn lại chưa nhận tiền bồi thường, đòi thỏa thuận giá bồi thường rất cao… Công ty kiến nghị các cơ quan, ban ngành và địa phương hỗ trợ trong việc bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng, có điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho rằng: Dự án Khu dân cư lô số 6 chỉ còn khoảng 18 tháng nữa phải hoàn thành, nhưng mới giải phóng mặt bằng đạt 65%, đề nghị chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Về vấn đề hạ tầng, một số khu vực còn hệ thống điện đi nổi, công ty phải thực hiện đi ngầm trước khi bàn giao công trình cho địa phương quản lý. Qua kiểm tra rà soát một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã hư hỏng, xuống cấp, chưa được hoàn thiện theo thiết kế đã phê duyệt, do trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng chủ đầu tư chưa chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Ông Huỳnh Văn Sáu yêu cầu chủ đầu tư cần khắc phục các hạng mục hạ tầng kỹ thuật hư hỏng, xuống cấp nói trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, chủ đầu tư nên đề xuất, kiến nghị Sở Xây dựng có hướng dẫn thực hiện cụ thể, nhất là trong công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Đối với Khu dân cư Hưng Thạnh lô số 5C, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nhìn chung đáp ứng được tiến độ dự án. Dự án Khu đô thị mới lô số 5B chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục pháp lý, quy hoạch đã phê duyệt, công ty tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo…

Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn

Ông Mai Như Toàn, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ, cho rằng: Qua khảo sát và giám sát, đã có cái nhìn tổng thể về thực trạng triển khai thực hiện các dự án ở Khu đô thị Nam Cần Thơ, những ưu điểm cũng như tồn tại hạn chế. Khu đô thị từng bước được hình thành, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho cư dân đô thị; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dần được xây dựng; nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho người thu nhập thấp bước đầu hình thành...

Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, như: bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn nhiều bất cập, lúng túng với sự thay đổi của các chính sách; dự án triển khai kéo dài quá hạn. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiếu đồng bộ, thiếu tính kết nối, ngập nghẹt, công tác duy tu và bảo dưỡng không được quan tâm; vệ sinh môi trường còn tồn tại nhiều vấn đề. Ngoài ra, quyền lợi của người dân chưa được đảm bảo, nhất là vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hạ tầng...

Ông Mai Như Toàn cho rằng, qua khảo sát đánh giá thực trạng từ tổng thể toàn khu đô thị đến đặc điểm của từng dự án, đã nhận diện một số vấn đề chính: các dự án gần như đều vướng mắc trong công tác bồi thường; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiếu đồng bộ, thiếu kết nối; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; một số dự án không thể triển khai tiếp tục do phải thực hiện lại các thủ tục theo Luật Đất đai mới... Các sở, ngành thành phố cần đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn trên và có định hướng, kế hoạch, biện pháp trong thời gian tới để không xảy ra trường hợp tương tự.  

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, Khu đô thị Nam Cần Thơ ban đầu được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2000 với diện tích 1.800ha, sau đó điều chỉnh quy hoạch với tổng diện tích là 2.081,6ha. Hiện nay khu đô thị này có 33 dự án (gồm dự án khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư và các dự án khác) của 26 nhà đầu tư, với diện tích đã quy hoạch là 1.365,5ha. Trong đó, Sở Xây dựng được giao quản lý 23 dự án, 18 nhà đầu tư, diện tích theo quy hoạch 1.061 ha; đến nay có 10 dự án thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật đạt từ 80-90%, 9 dự án đạt từ 50% đến dưới 80%, 4 dự án dưới 50%.

Hướng tới, Sở Xây dựng TP Cần Thơ đề xuất các giải pháp: tổ chức lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng; rà soát thủ tục pháp lý, thực trạng triển khai của các dự án để lập hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị đối với Khu đô thị Nam Cần Thơ; hoàn chỉnh và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung cho Khu đô thị Nam Cần Thơ. Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban ngành thành phố và UBND quận Cái Răng tiếp tục kiểm tra, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng của các dự án, tháo gỡ khó khăn của các chủ đầu tư; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện hoàn chỉnh hạ tầng, nghiệm thu và bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định.

Đối với các dự án giải phóng mặt bằng đạt 100%, Sở Xây dựng TP Cần Thơ sẽ đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; các dự án giải phóng mặt bằng 90% đến dưới 100% chủ đầu tư phải chủ động phối hợp sở, ngành và địa phương giải phóng mặt bằng phần còn lại và tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Các dự án giải phóng mặt bằng 50% đến dưới 90% chủ đầu tư phải tăng cường nguồn lực tài chính để giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng. Các dự án giải phóng mặt bằng dưới 50%, chủ đầu tư phải thực hiện ký quỹ, chứng minh năng lực tài chính theo quy định. 

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết