29/01/2013 - 10:00

BỘ TÀI CHÍNH

Giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu trong nước

(TTXVN)- Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 1441/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

Theo đó, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau: Xăng tăng mức sử dụng 200 đồng/lít (từ mức sử dụng 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít); dầu diezel bắt đầu sử dụng Quỹ BOG 200 đồng/lít; dầu hỏa: tăng mức sử dụng 100 đồng/lít (từ mức sử dụng 300 đồng/lít lên 400 đồng/lít); dầu mazut: tăng mức sử dụng 100 đồng/kg (từ mức sử dụng 300 đồng/kg lên 400 đồng/kg).

Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ 16 giờ ngày 28-1.

Bộ Tài chính cũng cho biết giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu bình quân 30 ngày từ ngày 27-12-2012 đến ngày 25-1-2013 lần lượt là xăng RON 92 là 297 đồng/lít, dầu diezel 0,05 S là 216 đồng/lít, dầu hỏa 184 đồng/lít, dầu mazut 158 đồng/kg.

Chia sẻ bài viết