11/04/2012 - 07:32

Giảm thêm 1% các mức lãi suất cơ bản

Ngân hàng Nhà nước cho biết: Bắt đầu từ ngày 11-4, các mức lãi suất chủ chốt sẽ giảm thêm 1%.

Ngày 10-4, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã ban hành Quyết định số 693/QĐ-NHNN về mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo quy định của Thống đốc, lãi suất tái cấp vốn là 13%/năm, lãi suất tái chiết khấu là 11%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 14%/năm. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày mai và thay thế Quyết định số 407/QĐ-NHNN ngày 12-3-2012. Đồng thời, Thống đốc cũng ban hành Thông tư số 08/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28-9-2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

NHNN quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 4%/năm, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 12%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 12,5%/năm. Các mức lãi suất cơ bản đã giảm thêm 1% và cũng chính thức có hiệu lực từ ngày mai (11-4).

Tuy nhiên, đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Thông tư 08 có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Thông tư này.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết