04/07/2020 - 08:38

Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

(CT) - Ngày 3-7-2020, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì buổi giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Trước và sau kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố, UBND thành phố đã tiếp nhận 46 ý kiến, kiến nghị của cử tri từ Thường trực HĐND thành phố chuyển đến. Hầu hết nội dung kiến nghị tập trung vào lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, lao động - thương binh và xã hội; các vấn đề phục vụ sản xuất nông nghiệp; việc nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng; công tác bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số khu dân cư, khu tái định cư còn chậm; cung cấp nước sạch và điện sinh hoạt cho người dân sử dụng; thông tin việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn… UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp thu, xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Qua xem xét, các cơ quan, đơn vị đã giải quyết và báo cáo giải trình 32 ý kiến, kiến nghị của cử tri, 14 ý kiến còn lại đang giải quyết. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố đã tiếp nhận 49 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua nghiên cứu, đã chuyển 19 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, hướng dẫn 7 đơn, trả lời 4 đơn, lưu 19 đơn.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Thành Đông đánh giá cao nỗ lực của UBND thành phố trong công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những nội dung trả lời đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm và được cử tri đồng thuận cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri so với thời gian quy định; nội dung trả lời còn chung chung, chưa đưa ra biện pháp, lộ trình giải quyết. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, kiểm tra, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt trong thời gian tới.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết