11/03/2014 - 21:55

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN CỜ ĐỎ

Giám sát hoạt động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Thi hành án dân sự huyện

(CT)- Theo kế hoạch, trong tháng 3-2014, Thường trực HĐND huyện Cờ Đỏ tổ chức giám sát công tác xét xử và giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, án kinh doanh thương mại, án lao động, án hành chính, án hình sự trong năm 2013; tình hình tổ chức bộ máy, biên chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tòa án nhân dân huyện… Đồng thời, giám sát kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện; việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đối với các cơ quan tư pháp trên địa bàn; kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện giám sát tổ chức, hoạt động, kết quả thi hành án, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của Thi hành án dân sự huyện,… Qua giám sát nhằm đánh giá các hoạt động của các đơn vị, giúp các đơn vị được giám sát kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như ghi nhận những đề xuất, kiến nghị để kịp thời kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết