25/03/2014 - 21:29

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN THỚI LAI

Giám sát công tác thu và phân bổ kinh phí

(CT)- Thường trực HĐND huyện Thới Lai vừa giám sát công tác thu và phân bổ kinh phân bổ ngân sách các xã, thị trấn năm 2014.

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong công tác thu, phân bổ ngân sách địa phương đảm bảo công khai, minh bạch và tiết kiệm. Kết thúc đợt giám sát, Thường trực HĐND huyện đề nghị Chi Cục thuế huyện phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường thu hồi nợ đọng, xử lý những trường hợp không chấp hành nộp thuế theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các xã, thị trấn chú ý công tác thu phí đường bộ, thuế phi nông nghiệp phải đảm bảo thu đúng, thu đủ. Đối với công tác phân bổ ngân sách, Thường trực HĐND huyện đề nghị các xã, thị trấn căn cứ vào nguồn kinh phí được giao và tình hình thực tế địa phương tự cân đối phân bổ; thực hiện công khai dân chủ trong thu, chi; đồng thời, thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ cơ quan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết