21/09/2014 - 16:35

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI CỦA HĐND THÀNH PHỐ

Giám sát công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân

(CT)- Theo kế hoạch, cuối tháng 9-2014, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố tổ chức giám sát công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và triển khai áp dụng mức thu viện phí tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Nội dung giám sát tập trung các vấn đề về thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố. Trong đó, giám sát việc quán triệt về y đức đối với đội ngũ y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế làm công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế đối với bệnh nhân... Bên cạnh đó, Đoàn cũng giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 12 thuộc lĩnh vực y tế. Trong đó, giám sát công tác tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 12 thuộc lĩnh vực y tế; công tác chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai áp dụng mức thu viện phí theo Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua; công tác đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế trang bị cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;...

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết