12/01/2021 - 19:15

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần bảo vệ thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII

(CT) - Chiều 12-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 86.000 tỉ đồng, 6.366ha đất. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23.843 tỉ đồng và 830ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.123 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng.

Trong năm, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 384.435 lượt công dân (giảm 17,4% so với năm 2019), có 3.479 lượt đoàn đông người (giảm 18%); đã giải quyết 22.133 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.956 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 55 đơn vị có vi phạm. Xử lý 37 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng…

Năm 2021, ngành Thanh tra tiếp tục tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ðẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  yêu cầu Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra cần bám sát nhiệm vụ được giao để phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của địa phương; không thanh tra chồng chéo, đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, cần giải quyết rốt ráo các vụ việc khiếu nại bức xúc, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng và giải quyết tốt các vụ việc  khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngành Thanh tra cần hoàn thiện bộ tiêu chí phòng chống tham nhũng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức đơn vị thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất…

S.HÀ

Chia sẻ bài viết