27/01/2011 - 15:21

Đường xuân rộng mở tới tương lai

Nguyễn Tấn Quyên
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ

 

Trong không khí cả nước náo nức đón Xuân Tân Mão 2011, Đảng bộ, nhân dân thành phố Cần Thơ bước vào năm mới với bao niềm phấn khởi mới: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ mở ra cho đất nước một chặng đường phát triển mới rất đỗi tự hào. Niềm tự hào ấy bắt nguồn từ lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, được kế thừa và phát huy cao độ dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn tám thập kỷ qua, đưa đất nước ta vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hòa trong niềm vui, niềm tự hào đất nước đạt được những thành tựu to lớn trong 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là vừa giữ vững ổn định chính trị trong quá trình hội nhập, vừa tạo ra thế và lực mới, đưa đất nước ngày càng phát triển và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế; Đảng bộ và nhân dân thành phố vui mừng với những thành tựu đạt được khi kết thúc chặng đường 5 năm qua, cùng những kết quả khá nổi bật trong năm 2010.

Năm qua, mặc dù phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động bất lợi từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh... nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, thành phố Cần Thơ cùng với cả nước vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Hoàn thành đạt và vượt 13/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu còn lại đạt khá. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức khá cao (15,03%), vượt kế hoạch đề ra và tăng 2% so với năm 2009; thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, đạt mức 36,8 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 44,16% (tăng 1,58% so với năm 2009); khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 45, 23% (tăng 0,78%); tỉ trọng nông- lâm - ngư nghiệp giảm 2,36% so với năm 2009. Giá trị sản lượng công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá, đạt 19.286 tỉ đồng (tăng 15,8% so với năm 2009). Công tác xúc tiến đầu tư được thành phố quan tâm mở rộng, tăng cường ký kết hợp tác với các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế lớn tạo sự chuyển biến đáng kể trong thu hút đầu tư.

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển mạnh về quy mô và đa dạng về loại hình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của thành phố, tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ vượt 10,2% so với kế hoạch và tăng 35% so với năm 2009. Xuất khẩu có chiều hướng tích cực, đạt 929 triệu USD, vượt 3,3% kế hoạch năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động của các loại hình dịch vụ bưu chính - viễn thông, nhà hàng - khách sạn, tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản, bảo hiểm, tư vấn khoa học công nghệ... ngày càng được nâng cao. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng tích cực, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ...

Trong năm qua, với tinh thần nỗ lực vượt khó, thành phố đã huy động đáng kể các nguồn lực toàn xã hội đầu tư cho phát triển, với tổng nguồn vốn đầu tư 26.282 tỉ đồng (tăng 16,6% so với năm 2009)... Nhiều công trình dự án quan trọng được Trung ương và thành phố đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Thành phố tập trung chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời thực hiện quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch nhiều công trình, dự án; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn...

Lãnh đạo TP Cần Thơ cắt băng khánh thành đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Ảnh: KIM XUÂN 

Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Việc chăm lo giải quyết chính sách, người nghèo ngày càng tốt hơn. Hoạt động giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động vùng ngoại thành, lao động trong vùng bị ảnh hưởng các dự án tiếp tục có chuyển biến tốt. Các chương trình, mục tiêu quốc gia, y tế dự phòng được thực hiện có hiệu quả, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số kế hoạch hóa tiếp tục đạt được những thành quả mới. Hoạt động văn hóa được quan tâm; thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia, khu vực thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan.

Đi đôi với tập trung giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thành phố luôn quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh. Thông qua việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, hệ thống tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đặc biệt, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm qua đã có tác động tích cực và tạo chuyển biến đáng kể trong nhận thức, tư tưởng và hành động của đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, qua trui rèn, thử thách, đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước trưởng thành, có ý thức phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Những kết quả đạt được trong năm 2010 là tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của thành phố những năm tiếp theo. Tuy nhiên, thành phố cũng còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục: Tăng trưởng kinh tế đạt cao nhưng chưa thật vững chắc; thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn ít, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; văn hóa - xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc phải giải quyết; đời sống của người lao động, dân cư nông thôn, cán bộ công chức, viên chức còn nhiều khó khăn... Thành ủy đã phân tích, đánh giá: Bên cạnh nhiều nguyên nhân khách quan, những hạn chế yếu kém trên còn do sự chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành chưa thật đồng bộ, quyết liệt, dự báo thiếu chính xác; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

Năm 2011, thành phố đang đứng trước những yêu cầu, đòi hỏi rất cao của một thành phố trực thuộc Trung ương, đóng vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Xác định tầm quan trọng đó, ngay sau đại hội, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch, nhằm nhanh chóng cụ thể hóa, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Trong đó, xác định rõ phương hướng nhiệm vụ của năm 2011 là: Tập trung khai thác tốt nhất tiềm năng và lợi thế của thành phố, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao”, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng năng lực cạnh tranh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giàu; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh,... Xuất phát từ định hướng trên nhằm tạo tiền đề, động lực để đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, Thành ủy xác định năm 2011 là năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”. Thành ủy cũng đã đề ra 6 nhóm giải pháp cụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp về công tác cán bộ. Bởi như Bác Hồ đã dạy: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc..., công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Sắp tới, Thành ủy sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Trong đánh giá cán bộ lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo và có cơ chế thông thoáng để nhân dân tham gia góp ý, đánh giá cán bộ. Tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa; chú trọng thực hiện tốt việc bố trí, luân chuyển cán bộ trong các ngành, các địa phương, giữa các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan nhà nước...

Con đường phát triển của thành phố đang rộng mở với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, đòi hỏi chúng ta phải biết nắm bắt và vượt lên, mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc đổi mới, phát triển thành phố. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự liên kết, hợp tác của các tỉnh, thành phố trong cả nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, với kết quả cao nhất, làm cho thành phố đẹp mãi những mùa xuân.

Chia sẻ bài viết