05/11/2014 - 20:55

Bình Thủy

Đưa hoạt động của mô hình một cửa liên thông đi vào nền nếp

(CT)- Theo UBND quận Bình Thủy, thời gian qua, quận triển khai mô hình một cửa liên thông tại UBND 8/8 phường, đồng thời duy trì thí điểm thực hiện mô hình một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai theo Quyết định 708/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ tại UBND phường Long Tuyền. Việc thực hiện mô hình một cửa liên thông đi vào nề nếp, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên hệ thực hiện TTHC các lĩnh vực liên quan. Bên cạnh đó, địa phương còn ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đối với một số TTHC, đảm bảo tỷ lệ 100% hồ sơ đúng hẹn. Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 10 tháng năm 2014 chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Tài chính - kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thuế và Tư pháp, với 16.015 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn và trước hẹn đạt 100%.

Người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính  tại bộ phận một cửa phường Trà Nóc. 

Các tháng cuối năm, UBND quận Bình Thủy tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp quận và phường; đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú hơn cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp quận và phường. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, chuyên nghiệp; có đạo đức, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ...

Tin, ảnh: P.Y

Chia sẻ bài viết