08/03/2011 - 21:06

Đưa diện tích nhà ở bình quân cả nước đạt 25 m2 /người vào năm 2020

Ngày 8-3, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Chương trình Định cư con người của Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat) tổ chức hội thảo Chiến lược Phát triển nhà quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Mục tiêu của Chiến lược là đến năm 2020 đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và từng cá nhân, hộ gia đình; nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người cả nước đạt 25 m2 sàn/người, tối thiểu đạt 8m2 sàn/người. Đến năm 2030, thu hẹp khoảng cách về chất lượng nhà ở tại khu vực nông thôn với khu vực thành thị, hướng tới chất lượng xây dựng và tiện nghi nhà ở tại khu vực nông thôn tương đương với khu vực đô thị. Mục tiêu phấn đấu là đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 30m2 sàn/người.

Các thuyết trình tại hội thảo tập trung vào các chủ đề: Cách tiếp cận đối với chính sách và chiến lược nhà ở thu nhập thấp và phương pháp/quy trình xây dựng Chiến lược quốc gia về nhà ở; Kinh nghiệm xây dựng chiến lược nhà ở quốc gia tại các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Báo cáo của tư vấn UN-Habitat về Hồ sơ Nhà ở Việt Nam... Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về thị trường nhà ở và tài chính nhà ở, cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị cho nhà ở; thực trạng vấn đề nhà ở tại Việt Nam, các vấn đề về chính sách và khung pháp lý, thể chế, năng lực..., từ đó đưa ra kiến nghị chung về chính sách nhà ở, về thể chế, khung pháp lý đối với lĩnh vực này. Hội thảo đã cho thấy sự cần thiết phải có một chiến lược nhà ở và thời gian thực hiện với những mối quan hệ chặt chẽ, có sự liên kết giữa các bộ, ngành trong lĩnh vực này.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết