07/06/2013 - 22:04

Dự án chậm thực hiện, gây nhiều khó khăn trong đời sống của người dân

Cử tri phản ánh dự án khu tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị và Đại học tại quận Cái Răng và huyện Phong Điền do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân đầu tư chậm thực hiện, gây nhiều khó khăn trong đời sống và sinh hoạt của người dân. Nội dung công văn trả lời của Sở Xây dựng thành phố, như sau:

Dự án Khu đô thị và Đại học tại quận Cái Răng và huyện Phong Điền do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân đầu tư có tổng diện quy hoạch khu tái định cư là 316 ha, bao gồm: Trường Đại học Đồng bằng sông Cửu Long, Khu đô thị và Khu tái định cư. Dự án này đã được UBND thành phố thống nhất về chủ trương tại Công văn 676/UBND-QH ngày 24 - 01 - 2008 và Công văn số 522/UB-KT ngày 6 - 2 - 2009.

Về mặt quy hoạch, UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị và đại học tại quận Cái Răng và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 7 tháng 1 - 2011.

Về Dự án Khu tái định cư (khu 1 có diện tích 33 ha và khu 2 có diện tích 20 ha): Hiện nay, đã hoàn thành quy hoạch đất; hoàn thành thủ tục lấy ý kiến quy hoạch tỷ lệ 1/500; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Chia sẻ bài viết