02/05/2019 - 19:54

Đồng Tháp công bố danh sách 73 điểm phát triển du lịch cộng đồng 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 347/QÐ-UBND.HC công bố 73 điểm phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Theo đó, huyện Lai Vung có nhiều điểm phát triển du lịch cộng đồng nhất với 18 điểm; tiếp theo là TP Cao Lãnh 11 điểm; huyện Tháp Mười 10 điểm; TP Sa Đéc 8 điểm; huyện Tam Nông 6 điểm; thị xã Hồng Ngự, huyện Lấp Vò và huyện Châu Thành mỗi địa phương có 5 điểm; huyện Cao Lãnh 3 điểm và ít nhất là huyện biên giới Tân Hồng với 2 điểm.

Vườn quýt hồng Lai Vung, Đồng Tháp. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

Vườn quýt hồng Lai Vung, Đồng Tháp. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

Quyết định cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

NGUYỄN TOÀN

Chia sẻ bài viết