17/05/2020 - 16:13

Đồng dao quê

Phan Duy

Thong dong đồng bãi

rạ rơm chiều thơm nắng

dậy hương quê mùa

 

Con nước ròng bông lục bình mắc cạn

háo hức chờ bìm bịp

gọi phía đồng xa

 

Lưới mắc cá câu oằn căng nhợ

tiếng nhái ọt ẹt bờ mương

gió động cánh bèo hoang

 

Trăm hướng đô thành thương làm sao đám bần bụi lức

lối cỏ đường về mọc nghịt thèm một cái chạm sâu

để ngứa ngáy hồn quê

nuôi ân tình đằm thắm

vốc nước gầy ngọt lịm bờ bãi yêu thương

 

Rót nghiêng lau sậy trăng chiều tiễn nắng

một khúc đồng dao lắng đọng

giấc nôi đầu.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Đồng dao quê