18/11/2011 - 09:12

Đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin :

Đồng chí Võ Trần Chí, sinh ngày 22-5-1927, quê quán xã Hướng Thọ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; thường trú tại số 67 đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An, Khu ủy viên Khu II, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, gia đình và tập thể các giáo sư, bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa, song vì tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 15 giờ 35 phút, ngày 16-11-2011 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Trên 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Võ Trần Chí, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Võ Trần Chí theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Linh cữu đồng chí Võ Trần Chí được quàn tại Hội trường thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ, ngày 18-11-2011. Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 phút, ngày 20-11-2011, sau đó là lễ an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết