12/04/2013 - 21:56

Đồng chí Lê Hồng Anh thăm và làm việc với tỉnh Trà Vinh

Ngày 12-4, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Ðoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, quý I-2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và quý I - 2013. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trà Vinh (GDP) đạt 10,43%, trong đó lĩnh vực công nghiệp tăng 10, 79%. Riêng quý I năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt trên 8%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong quí I là 1086 tỉ đồng, đạt 21,6 % so kế hoạch.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị, Trà Vinh đã tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực theo chiều sâu về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp về các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy, các ngành thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW phải gắn với các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng”,… Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện nghiêm túc. Nhìn chung sau kiểm điểm, các Đảng bộ, từng đồng chí cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trà Vinh đạt được trong năm 2012 và quý I/2013. Trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Trà Vinh đã thực hiện khá tốt công tác đào tạo, luân chuyển, qui hoạch và bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, chuyên môn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, từ đó đã nâng cao được sức chiến đấu của từng đảng bộ, đảng viên. Là tỉnh có hơn 30 % dân số là đồng bào dân tộc Khmer, Trà Vinh đã quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Trà Vinh là tỉnh nghèo nên cần chú ý khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Đặc biệt, là tiềm năng kinh tế biển, đất đai sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Tỉnh cần tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong sản xuất nông nghiệp; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo; chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng lưu ý với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về tính đặc thù của tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, tỉnh phải hết sức quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào; phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh luôn hướng về cơ sở, gần dân, lắng nghe dân nói, để từ đó kịp thời giải quyết, đáp ứng những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

PHÚC SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết