15/06/2020 - 06:22

Dời thời gian tổ chức Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu 

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc đồng ý dời thời gian tổ chức Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu TP Cần Thơ lần thứ 3- năm 2020 theo Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào năm 2021 thay vì năm 2020 như dự kiến.

Các mô hình văn hóa giúp nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Trong ảnh: Thi kéo co tại Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy.

Theo kế hoạch, Liên hoan sẽ chấm chọn và trao giải ở 10 hạng mục mô hình: “Người tốt việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Ấp/khu vực văn hóa”, “Cơ quan/đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường/thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã/phường/thị trấn”, “Nhà văn hóa - khu thể thao ấp/Nhà thông tin khu vực”, “Tuyến đường Văn minh đô thị”. Mỗi quận, huyện đăng ký tham gia 2 gương “Người tốt, việc tốt”, 2 hộ “Gia đình văn hóa”, và 1 điển hình với các mô hình còn lại. Việc dời thời gian tổ chức sang năm 2021 là điều kiện để các địa phương có thời gian nâng chất, củng cố các mô hình văn hóa đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: Duy Khôi

Chia sẻ bài viết