27/03/2008 - 09:05

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư:

Đội ngũ trí thức khoa học phát huy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, đem hết tài năng, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng

Ngày 26-3, tại Hà Nội, đông đảo các nhà khoa học trong cả nước đã dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Trung ương Đảng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: 25 năm trưởng thành và phát triển, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết được đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong nước và ở cả nước ngoài, phát huy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, đem hết tài năng, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bằng các hoạt động phong phú, sáng tạo, có kết quả, làm tốt vai trò của tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức, Liên hiệp hội đã đóng góp to lớn vào việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xã hội hóa công tác giáo dục- đào tạo nâng cao dân trí, phát triển khoa học, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các thành viên đã có nhiều đóng góp, tham mưu có giá trị cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối, luật pháp, cơ chế, chính sách, các chương trình dự án lớn của đất nước.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ rõ, nước ta vẫn còn nghèo, kém phát triển, cơ cấu kinh tế trình độ công nghệ của sản xuất nhìn chung còn lạc hậu, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp nên đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng toàn dân, trong đó có đội ngũ trí thức là rất lớn. Do vậy, sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề nhưng hết sức vẻ vang đối với đội ngũ trí thức. Đồng chí nhấn mạnh, Liên hiệp hội cần phát huy truyền thống vẻ vang của trí thức nước nhà, từ thành quả tốt đẹp trong 25 năm qua, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các hội viên, các hội thành viên, tạo thành lực lượng mạnh mẽ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội, các hội thành viên, các nhà khoa học phát huy tài năng, cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước.

PHƯƠNG ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết