07/04/2017 - 20:21

Đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư

Năm qua, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố Cần Thơ đạt gần 200 triệu USD, mức cao nhất kể từ khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (năm 2004). Trong đó, riêng dự án sản xuất giày thể thao của Tập đoàn Taekwang Vina (Hàn Quốc) chiếm khoảng 172 triệu USD. Trong quý I năm 2017, TP Cần Thơ thu hút thêm 2 dự án FDI, tính đến hết tháng 3-2017 thành phố có 75 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 645,6 triệu USD. Theo KH 46, mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5 - 8%/năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 15,5 - 16%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11%/năm (trong đó thu thuế xuất nhập khẩu tăng bình quân 6%/năm). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố được xếp trong nhóm 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt. Vận hành có hiệu quả hoạt động Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Thu hút các nhà đầu tư nước ngoài lớn, có năng lực sản xuất đến đầu tư trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết