02/02/2019 - 15:05

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt đưa thành phố Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững 

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương, mừng Đảng, mừng Xuân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bước vào năm mới với khí thế mới, động lực mới, cùng với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Nhìn lại những kết quả thành phố đạt được trong năm qua, đóng góp đáng kể vào thành tựu 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chia sẻ đôi điều tâm đắc:  

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế thừa luôn được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện. Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch điều hành công tác bầu cử tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020. Ảnh: KIM CHINH

  • Năm 2018, với quyết tâm, sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, chúng ta đã thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy đề ra. Đặc biệt là việc thực hiện chủ đề  năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh  phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, đạt kết quả khá toàn diện. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, tăng trưởng hơn 7,5% so với năm 2017, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; GRDP bình quân đầu người đạt 80,48 triệu đồng, tăng 7,52 triệu đồng so với năm 2017;  lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực, đều có bước tăng trưởng khá; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các lĩnh vực giáo dục, y tế được chú trọng đầu tư, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; các chính sách hỗ trợ đối với người có công với nước, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được chú trọng; thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, bền vững, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn  thành phố được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong năm kết nạp thêm 2.423 đảng viên, vượt 10,14% kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả trên đóng góp quan trọng vào thành tựu 3 năm thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch cả 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục. Qua tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Hội nghị tổng kết năm 2018, Thành ủy đã phân tích đánh giá toàn diện, đầy đủ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện cụ thể.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phát huy tối đa các nguồn lực trong xã hội. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện tốt quy chế làm việc đề ra, các đồng chí được phân công chỉ đạo các quận, huyện làm việc hết sức nghiêm túc, sâu sát cơ sở, hỗ trợ giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực. Đặc biệt là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, sự đồng tình hưởng ứng của đảng viên và nhân dân…

* Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (NQTƯ4), khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Thành ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến nay, công tác này đạt kết quả ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tham quan mô hình kinh tế vườn ở huyện Thới Lai. Ảnh: ANH DŨNG

- Thành ủy cùng các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện  NQTƯ4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được các cấp ủy đảng chỉ đạo thường xuyên, với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Từ đó, nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, các nhân tố tích cực được phát huy, góp phần ngăn chặn những biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Qua thực hiện NQTƯ4, tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ yếu kém, trở thành vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế cơ quan, đơn vị với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần đưa việc học tập và làm theo ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

* Thưa đồng chí, việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập đạt kết quả bước đầu ra sao?

-  Đến nay, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bước đầu được sắp xếp, kiện toàn phù hợp chức năng, nhiệm vụ bảo đảm tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Công tác rà soát bổ sung quy hoạch, điều động bổ nhiệm sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định; phê duyệt 21 đề án (9 đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, huyện và 12 đề án sắp xếp kiện toàn trong cơ quan đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố). Giảm 2 đầu mối trực thuộc Thành ủy và 18 đầu mối bên trong với 36 trưởng phòng và tương đương; hệ thống chính trị thành phố thực hiện tinh giản và cắt giảm 2.792/3.005 biên chế, đạt 92,91% kế hoạch (giai đoạn 2015- 2021).

* Với quyết tâm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, năm 2019, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí ?

- Năm 2019 là năm chạy nước rút, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020, với những yêu cầu nhiệm vụ cấp bách và khá nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững. Năm 2019, đi đôi với rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra để có giải pháp thực hiện đạt và vượt kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp; Thành ủy tập trung lãnh đạo thực hiện chủ đề: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các yếu tố tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố nhanh, bền vững; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện, vị thế của thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt giải quyết việc làm, chăm lo cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống, sức khỏe nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhóm giải pháp xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đề ra, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị chu đáo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Cần Thơ ngày càng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, hiện là một trong những đô thị đẹp của Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc Bến Ninh Kiều.  Ảnh flycam: Balto Nguyễn 

Nhân dịp năm mới, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN  thành phố, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố, đồng chí, bạn bè gần xa một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!

Chia sẻ bài viết