17/12/2008 - 08:03

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Doanh nghiệp nhà nước phải đi tiên phong ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 tổ chức ngày 16-12 tại Hà Nội. Tham dự có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng.

Đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã bước đầu kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng 6,5% và đảm bảo an sinh xã hội. Những thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn của các Tập đoàn và Tổng Công ty Nhà nước (đóng góp 40% GDP). Thủ tướng nhấn mạnh, các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước có ý nghĩa quan trọng giúp Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô nhằm duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trước bối cảnh nền kinh tế thế giới suy giảm thì việc hạ lãi suất, bình ổn giá... phải dựa vào các doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt là trong điều kiện khó khăn, các doanh nghiệp vẫn khẳng định vai trò trong sản xuất kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận tăng hơn năm trước, đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Không có các Ngân hàng thương mại quốc doanh thì rất khó khăn trong việc điều hành chính sách tiền tệ và các mặt hàng than, xăng dầu, điện, xi măng... sẽ khó bảo đảm bình ổn giá cả.

Sau khi chỉ rõ những yếu kém của hệ thống doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chung sức, chung lòng dẫn dắt các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Trước mắt, Chính phủ huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện mọi giải pháp để ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, có như vậy mới đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước cần bám sát thực hiện 5 nhóm giải pháp của Chính phủ về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu; kích cầu đầu tư và tiêu dùng; Thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; Bảo đảm an sinh xã hội và đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo; Công tác tổ chức thực hiện để triển khai trong từng lĩnh vực, trong đó lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm để phát triển. Thủ tướng chỉ đạo các doanh nghiệp phải liên kết, phối hợp ngăn chặn suy giảm kinh tế, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị với các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt nhằm duy trì tăng trưởng năm 2009 bằng năm 2008, đảm bảo việc làm cho công nhân và hỗ trợ cho 61 huyện nghèo. Thủ tướng cũng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước xây dựng qui chế làm việc cụ thể của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật... đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Về phần mình, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ một cách hợp lý và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và tiêu dùng, rà soát các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

THIỆN THUẬT-BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết