27/05/2015 - 21:28

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải bảo đảm vốn pháp định 2 tỉ đồng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 629/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Quyết định, các danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như: cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng; Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của daonh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động; báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động; Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Một điểm đáng chú ý, về thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải bảo đảm vốn pháp định 2 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động còn phải thực hiện ký quỹ 2 tỉ đồng; có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện ổn định, còn thời hạn ít nhất từ 2 năm trở lên; người đứng đầu doanh nghiệp phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 3 năm trở lên… Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước, để được cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp phải chuyển kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản từ 10 tỉ đồng trở lên; đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 5 năm trở lên…

P.N (thực hiện)

Chia sẻ bài viết