06/08/2018 - 15:59

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Giám sát thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững 

(CTO) – Ngày 6-8-2018, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, giám sát kết quả 2 năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24-6-2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng tại huyện Thới Lai.

Đoàn giám sát tham quan mô hình đan đát của ông Nguyễn Ngọc Nà tại xã Trường Thắng.

Theo báo cáo của UBND huyện Thới Lai, năm 2017, toàn huyện có 1.122 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,6% và 2.000 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,48 %. Địa phương quan tâm thực hiện chính sách giảm nghèo thông qua các hoạt động: hỗ trợ vốn vay ưu đãi 668 hộ nghèo, cận nghèo, với số tiền trên 15 tỉ đồng; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ dụng cụ học tập, tiền ăn trưa… cho 3.462 học sinh, với số tiền trên 1,2 tỉ đồng; cấp 23.973 thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng 152 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở... Việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện tốt. Từ năm 2017 đến nay, huyện triển khai sửa chữa, xây mới và bàn giao 49 căn nhà cho gia đình chính sách, trị giá trên 1,4 tỉ đồng...

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của huyện Thới Lai còn một số khó khăn, hạn chế: một bộ phận người nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách giảm nghèo của nhà nước, lười lao động, không chí thú làm ăn; một số hộ nghèo mất sức lao động, khó có khả năng thoát nghèo; kinh phí đầu tư giảm nghèo hạn hẹp, ảnh hưởng việc giảm nghèo bền vững...

Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Thới Lai tiếp tục quan tâm giúp hộ nghèo, cận nghèo có việc làm, thu nhập ổn định; chỉ đạo các hội, đoàn thể tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, hướng đến thoát nghèo bền vững...

                                                                                                                                           Thanh Thư

Chia sẻ bài viết