21/12/2016 - 19:56

Đo lường cải cách hành chính qua mức độ hài lòng

Kết quả khảo sát của Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ:

- Ở lĩnh vực hộ tịch: 15,33% ý kiến không hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện.

- Ở lĩnh vực y tế:

+ 27,3% ý kiến không hài lòng về thời gian chờ đợi khám bệnh;

+ 16,3% ý kiến không hài lòng về cơ sở vật chất;

+ 11,5% ý kiến không hài lòng về cơ chế tiếp thu, phản hồi góp ý, khiếu nại, tố cáo

+ Tỷ lệ chưa hài lòng đối với các dịch vụ cụ thể được cung cấp tại bệnh viện ở người khám/ điều trị ngoại trú, cao hơn so với người khám/ điều trị nội trú.

- Ở lĩnh vực đất đai, 13,55% ý kiến ở khu vực nông thôn không hài lòng.

P.Nguyễn

Chia sẻ bài viết