28/12/2012 - 15:24

Điểm đến Mai Châu

Người Thái ở Mai Châu đã hình thành được điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn du khách trong và ngoài nước rất chuyên nghiệp.

Nhà sàn lớn có sức chứa trên 50 người. Nhà sàn nhỏ chứa ít nhất 10 người. Mỗi người ngủ qua đêm, giá chỉ 50.000-70.000 đồng. Các dịch vụ khác đều được thống nhất một giá. Không có chuyện phá giá.

Du khách rất an tâm khi du lịch và nghỉ đêm tại vùng đất này. Mai Châu có hai bản làm du lịch chuyên nghiệp là Pom Coọng và bản Lác.

Người Thái ở Mai Châu đã hình thành được điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn du khách trong và ngoài nước r&#

Chia sẻ bài viết