30/06/2020 - 06:01

DHG Pharma chi trả cổ tức năm 2019 đạt tỷ lệ 30% mệnh giá 

(CT)- Ngày 29-6, tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, ông Đình Đoàn Duy Khương, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành DHG Pharma cho biết, kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dược nói riêng có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt trong công tác đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới hướng tới phục vụ tốt hơn sức khỏe cộng đồng. Năm 2019, doanh thu thuần của DHG Pharma đạt 3.897 tỉ đồng, đạt 98,8%; lợi nhuận trước thuế 713 tỉ đồng, đạt 101%. Chia cổ tức 30% mệnh giá, tương đương gần 533 tỉ đồng.

Tại kỳ đại hội cổ đông lần này, DHG Pharma trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với dự kiến doanh thu thuần 3.866 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 720 tỉ đồng. Đồng thời, đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và bổ sung ngành nghề kinh doanh in ấn... Các nội dung được đưa ra lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu, tất cả đều đạt tỷ lệ tán thành cao (trên 99%).

Tin, ảnh: Nam Hương

Chia sẻ bài viết