24/05/2019 - 19:19

Đề xuất giảm giá vé qua Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 91 

(CTO)- Tổng cục đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và TP  Cần Thơ; Công ty CP đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang; Cục Quản lý đường bộ IV về việc giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ đối với Trạm thu phí T2, Km50+050 Quốc lộ 91.

Trạm thu phí T2, quốc lộ 91.

Trạm thu phí T2, quốc lộ 91.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Công ty CP đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang: Nghiên cứu, đề xuất phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện qua Trạm thu phí T2, Quốc lộ 91 đối với các khu vực lân cận mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tiếp tục cập nhật, xem xét giảm giá cho các phương tiện thuộc diện được giảm giá đối với các khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh An Giang và TP Cần Thơ như phương án đã được duyệt.

Tổng cục đường bộ đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp căn cứ phạm vi bán kính tối đa 10km quanh Trạm thu phí T2 theo hướng dẫn của Bộ GTVT tại văn bản số 11519/BGTVT-ĐTCT ngày 11-10-2017, mức giảm giá đối với các phương tiện đã được Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ  chấp thuận và hướng dẫn tương tự như đối với các tỉnh An Giang, Kiên Giang, TP Cần Thơ, phối hợp với Công ty CP đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang nghiên cứu, đề xuất phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện qua Trạm thu phí T2, quốc lộ 91 đối với các khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Thời gian đề nghị gửi văn bản cho Tổng cục đường bộ trước ngày 5-6-2019.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động lái xe và người dân thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về an ninh, trật tự giao thông, phòng ngừa các tình huống gây mất trật tự, mất an toàn giao thông. UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan của địa phương rà soát các phương tiện thuộc diện được giảm giá và phối hợp với nhà đầu tư để thực hiện giảm giá như phương án đã được duyệt.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Cục Quản lý đường bộ IV chủ trì, tổ chức thực hiện kiểm tra xác định lưu lượng lưu lượng phương tiện lưu thông trên phạm vi của dự án như sau: Kiểm tra để xác định cụ thể chủng loại phương tiện, lưu lượng phương tiện qua trong ngày tại các vị trí: Nút giao Quốc lộ 80 với Quốc lộ 91 và Nút giao quốc lộ 80 lên cầu Vàm Cống.  Thời gian kiểm tra: Trong 3 ngày liên tục từ ngày 25-5-2019 (Thứ bảy) đến ngày 27-5-2019 (Thứ hai); mỗi ngày tổ chức kiểm tra, đếm xe 24/24 giờ. Báo cáo kết quả về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong ngày 28-5-2019.

G. B

Chia sẻ bài viết