12/11/2013 - 23:00

Đề nghị xem xét giá bồi thường đối với đất nông nghiệp

Cử tri xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ đề nghị xem xét lại các dự án, quy hoạch thu hồi đất nông nghiệp của người dân bồi thường với giá rất thấp, xây dựng hạ tầng bán lại với giá thổ cư rất cao. Cử tri đề nghị thành phố xem xét lại giá đất bồi thường ở các vị trí đất giáp ranh giữa xã và thị trấn vì khi áp giá bồi thường có sự chênh lệch rất lớn. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP; Điều 11 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP; Điều 5 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT thì: Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi được UBND thành phố quy định và công bố vào ngày 1-1 hàng năm.

Theo quy định của bảng giá đất năm 2013, giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Cờ Đỏ được chia làm 2 vị trí. Vị trí 1: Có giá là 126.000 đồng/m2; vị trí 2: Có giá là 105.000 đồng/m2. Như vậy, chênh lệch giá đất giữa 2 vị trí trên địa bàn huyện là không lớn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND huyện rà soát lại quá trình áp dụng chính sách bồi thường của các dự án trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Trong quá trình rà soát, nếu có điểm nào chưa phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đề xuất UBND thành phố chỉ đạo UBND huyện Cờ Đỏ điều chỉnh cho phù hợp.

Chia sẻ bài viết