26/09/2015 - 17:51

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

Trước kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố, cử tri huyện Thới Lai đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn (không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo) trên địa bàn thành phố. Cử tri cũng đề nghị thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố như sau:

Theo quy định, hiện nay, chỉ có chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng nông thôn (Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã thực hiện xong giai đoạn 2011-2015, đã tiếp tục rà soát, báo cáo nhu cầu còn lại, đang chờ Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đợt 2) và nhà ở xã hội cho hộ có thu nhập thấp vùng thành thị (Sở Xây dựng đang rà soát nhu cầu và tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện). Đối với hộ không nghèo, không cận nghèo ở các xã thì chưa có chính sách hỗ trợ, đồng thời với nguồn lực hiện nay của cả nước nói chung và thành phố nói riêng thì chưa thể hỗ trợ nhà ở cho hộ không nghèo, không cận nghèo. Tuy nhiên, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các quận, huyện và các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể vẫn tiếp tục vận động nguồn lực ngoài cộng đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

*Về đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng:

Theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND, ngày 30-8-2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, TP Cần Thơ tiến hành xây dựng và sửa chữa 1.266 căn nhà tình nghĩa được chia thành 2 giai đoạn. Hiện nay, TP Cần Thơ đã và đang thực hiện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 1 đã xây dựng 456 căn nhà tình nghĩa (năm 2014). Đồng thời, tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 là 32 căn nhà và sửa chữa 526 căn. Trong giai đoạn 2, thành phố đề nghị Trung ương bổ sung thêm xây mới 279 căn nhà và sửa chữa 384 căn nhà, phấn đấu hoàn thành trong năm 2015.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xin hướng dẫn các cử tri là người có công với cách mạng thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có thể liên hệ trực tiếp với UBND các xã, phường, thị trấn và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các quận, huyện để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ bài viết