08/05/2014 - 21:47

Đề nghị xây dựng tuyến đường tránh đường tỉnh 921

Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị xây dựng tuyến đường tránh Đường tỉnh 921 (từ quận Thốt Nốt đến xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ). Cử tri đề nghị trước mắt, nên sửa chữa nâng cấp cầu, đường trên đường 921 từ cầu Cái He đến quận Thốt Nốt vì hiện nay, đường rất hẹp và xuống cấp. Nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

Đường tỉnh 921 (đoạn Thốt Nốt – thị trấn Cờ Đỏ) hiện hữu có chiều dài tuyến 25,530 km, đã xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác phần đường năm 2006. Để phục vụ khai thác đồng bộ toàn tuyến, thành phố đã thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 12 cầu trên đường tỉnh 921 (đoạn từ Km 0+806 - Km 12+664), đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2010. Theo kế hoạch hàng năm, Sở Giao thông Vận tải đều thực hiện duy tu, bảo dưỡng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Tiếp thu ý kiến cử tri, Sở sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, kịp thời sửa chữa, đảm bảo giao thông thuận tiện cho người dân.

UBND thành phố đã có chủ trương đầu tư xây dựng đường tỉnh 921 (đoạn tuyến thẳng Thốt Nốt đến cầu Ngã Tư), có chiều dài 11,51 km thay thế đoạn hiện hữu (đoạn từ quốc lộ 91 đến cầu Ngã Tư). Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang triển khai lập dự án đầu tư. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn thực hiện.

Chia sẻ bài viết