11/08/2013 - 19:04

Đề nghị xây dựng đường ô tô vào trung tâm xã

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị thành phố đầu tư tuyến đường ô tô vào trung tâm 2 xã Trường Thắng và Tân Thạnh nhằm tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế- xã hội các xã này phát triển. Nội dung công văn trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố, như sau:

+ Dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Trường Thắng: Dự án này đã được UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 18-5-2010. Dự án có tổng mức đầu tư là 157 tỉ đồng, do UBND huyện Thới Lai làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án chưa khởi công do chưa được bố trí nguồn vốn thực hiện.

+ Dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Thạnh: Dự án này đã được UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 14-9-2010. Dự án có tổng mức đầu tư là 190 tỉ đồng, do UBND huyện Thới Lai làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án chưa khởi công do chưa được bố trí nguồn vốn thực hiện.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị thành phố tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét bố trí vốn để triển khai dự án hoặc chuyển sang đầu tư bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) để thực hiện hoàn thành trong năm 2015.

Chia sẻ bài viết