13/08/2016 - 17:28

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xây dựng đường giao thông

Cử tri xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh đề nghị xây dựng đoạn đường ô tô dọc theo kênh E giáp Núi Sập, An Giang. Cử tri các xã Định Môn, Trường Thành, huyện Thới Lai kiến nghị đầu tư xây dựng mới cầu Rạch Tra, cầu Rạch Nhum. Cử tri phường Cái Khế, Hưng Lợi và An Bình, quận Ninh Kiều kiến nghị mở rộng tuyến đường từ cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng. Nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố như sau:

- Về xây dựng đoạn đường ô tô dọc theo kênh E:

Ngày 13-7-2016, UBND huyện Vĩnh Thạnh có Công văn số 406/UBND-TH trả lời kiến nghị của cử tri như sau: Tuyến đường này trước đây đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố đưa vào danh mục đầu tư và đã thực hiện khảo sát thiết kế và lập dự toán với kinh phí khoảng 35 tỉ đồng. Tuy nhiên, do thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ về giảm quy mô đầu tư công nên đã dừng thực hiện dự án.

Trước nhu cầu phát triển của địa phương và giải quyết những bức xúc của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị UBND thành phố cho chủ trương đầu tư dự án triển khai thực hiện giai đoạn 2016 - 2020.

- Về xây dựng mới cầu Rạch Tra, cầu Rạch Nhum:

Dự án cầu Rạch Tra và cầu Rạch Nhum thuộc Đường tỉnh 922 được HĐND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND thành phố giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2016 từ vốn cân đối ngân sách địa phương. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn tất báo cáo thẩm định dự án xây dựng cầu Rạch Tra và cầu Rạch Nhum thuộc Đường tỉnh 922 và đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận.

- Về việc mở rộng tuyến đường từ cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng:

Đoạn đường từ cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng trước đây thuộc Quốc lộ 1 do Bộ Giao thông Vận tải quản lý và khai thác. Sau khi cầu Cần Thơ và đoạn Quốc lộ 1 mới hoàn thành, đưa vào khai thác, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao đoạn tuyến Quốc lộ 1 cũ từ bến phà đến nút giao IC4 về cho thành phố quản lý. Hiện nay, theo phân cấp, đoạn tuyến từ cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng do UBND quận Ninh Kiều khai thác và quản lý.

Chia sẻ bài viết