26/09/2014 - 21:45

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị tiếp tục rà soát, thu hồi các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố cần tiếp tục rà soát, thu hồi đối với các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm trên địa bàn thành phố để bảo vệ lợi ích chính đáng cho người dân. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát được 15 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã thu hồi 3 dự án chậm triển khai (dự án Công viên nghĩa trang Cái Răng; dự án Trung tâm phân phối kho vận; dự án Làng Đại học Quốc tế). Từ nay đến cuối năm 2014, thành phố tiếp tục rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện 18 dự án còn lại trên địa bàn thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với nhà đầu tư để giúp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án. Bên cạnh đó, sở cũng sẽ phối hợp tiếp tục tiến hành rà soát phần còn lại của Khu Công nghiệp và Khu tái định cư Sài Gòn - Cần Thơ, nếu không triển khai thì thu hồi một phần.

Chia sẻ bài viết