01/06/2017 - 06:24

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị thu hút các dự án đầu tư thân thiện môi trường

Cử tri thành phố kiến nghị chú trọng thu hút nhà đầu tư với các dự án đầu tư xanh, thân thiện với môi trường; đồng thời, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư của nước ngoài, tránh tình trạng hoạt động gây tổn hại đến môi trường và tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước. Nội dung trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Các dự án đầu tư xanh, thân thiện với môi trường áp dụng khoa học và công nghệ mới, tiên tiến nằm trong các lĩnh vực mà Việt Nam mong muốn và có chính sách khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, bao gồm cả đầu tư FDI vào Việt Nam được quy định tại Điều 16, Luật Đầu tư.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và UBND theo quy định tại Luật Đầu tư, trong hồ sơ của nhà đầu tư phải bao gồm đánh giá tác động môi trường, cũng như đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế-xã hội. Nội dung thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đối với dự án bao gồm đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án, các giải pháp bảo vệ môi trường,… được quy định cụ thể tại các điều 31, 32, 33, 34, 35 Luật Đầu tư. Ngoài ra, còn phải thực hiện quy định về lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan đối với các dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển.

Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan và UBND địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ các khâu xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quản lý dự án khu thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia, trong đó có môi trường và quốc phòng- an ninh.

Chia sẻ bài viết